Engedélyokirat letölthető itt: Inazuma_kalászosok_p_Sumi Agro Kft _20240325